Counseling Committee

 

Year 2018-19

Sr. No. Name Designation
1 Shri J. A. Sardesai Head
2 Dr. N. D. Mangore Member
3 Shri P. D. Mane Member
4 Shri D. B. Inamdar Member
5 Smt. Dr. V. P. Patil Member

 

Career Guidance Program

 

Student Name Achievements
Mane Udyashing Vasudev Clinical Counselor
Udale Swati Suresh Jailer Police
Patil Manisha Kedari Post  Graduation
Chougule Sharad Bajirao MBA
Patil Ravindra Hembti SET
Kumbhar Kiran Prakash Sculptress
Patil Ashawmadh Ramchandra Doctor ( Animals)
Sarnobat Pruthiraj Bhagwan Sabhapati (Panhala Tahsil)
Patil Tejaswini Nivrutti STI
Magdum Shubhani Shamrao PSI (Mumbai)
Vajade Vishnu Namdev Author, Director, Producer
Lavate Amit Bajirao Author, Coordinator, Competitive Exam Guidance
Chavan sachin Shrirang Ph. D.
Khot Amit Ashok LLB
Surayvanshi Aniket Chandrakant MSW
Gurav Vasant Devppa Nayab Tahsildar
Gurav Pravin Tukaram SET
Gaiyakwad Priyanka Sharad PSI
Patil Asamita PSI
Gaiykawad Sangeeta STI
Chikhalkar Sandeep STI
Patil Sambhaji PSI
Kerlekar Ajit LLB
Khedekar Bajirao Lawyer
Nene Shilapa Shripal Shiv Chatarpati Purskar Govt. of Maharastra
Mane Vishal shankar Shiv Chatarpati Purskar Govt. of Maharastra
Bange Bhagwan Shankar Assiatan Mantralay